Vogelen

Vorige Start Volgende

VOGELS KIJKEN KWAM EERST...  (Een beetje geschiedenis)

Het was in 1970 toen ik voor het eerst interesse kreeg voor vogels. In het RITO te Diksmuide, waar ik destijds mechanica studeerde bleek de invloed van de BJN-ers Rudy Vandenberghe en Alain Clauw van groot belang om met deze hobby te starten. Onder hun invloed determineerde ik mijn eerste vogels en werd mijn eerste verrekijker gekocht.

Na een tijdje kwam ik op het natuurreservaat "De   Blankaart" terecht waar ik door de conservator Paul Houwen kennis maakte met Jozef Vanhoe uit  Meulebeke. Beiden startten we met het vangen en ringen van vogels voor het "Station 4 - De Blankaart".  "TRINGA" was de naam van de groep studenten die als ringwerkgroep o.a. ook in de IJzermonding actief was. Paul en zijn lieve vrouw Therese waren tijdens schoolvakanties zelden alleen en de studenten die er logeerden hielpen Paul met het vangen en ringen van duizenden vogels. Ik kreeg op de Blankaart niet alleen een zeer deskundige vorming als ornitholoog maar dit gastvrije koppel zorgde ervoor dat ik de werkelijke waarden van het "echte" leven zou appreciŽren. Mijn geestelijke vorming, respect voor de natuur en voor elke medemens en vooral mijn "jagersinstinct" werden daar voor altijd gevormd.

Van Paul Houwen leerde ik zowat alles en al gauw gidste ik excursies voor leden van de Belgische Jeugdbond Voor Natuurstudie (BJN). Met deze jeugdvereniging ging ik op kamp naar o.a. het Meerdaalwoud en de Gaumestreek. Blijkbaar was ik toen al niet alleen geÔnteresseerd in vogels want in 1970 werd ik voorzitter van de "zoogdierenwerkgroep" binnen deze jeugdvereniging. Bleek echter algauw dat vooral vogels mij blijvend zouden boeien.

 

Op mijn 17 jaar werd ik als "vogelringer" de jongste  medewerker van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen en toen ik een op mijn 19de op een moment werkloos was, werd ik zelfs vrijgesteld van de dagelijkse stempelcontrole om "fulltime" twee maand vogels te vangen in De Panne. 

In 1983 werd ik beheerder en lid van de raad van bestuur van "De Wielewaal", indertijd de grootste natuur- en vogelstudievereniging in BelgiŽ. Ik richtte in de Westhoek een vogelwerkgroep op en werd ondervoorzitter van de plaatselijke Wielewaalafdeling. Iets later, van 1989 tot 1996, was ik hoofdredacteur van "Mergus", toen het tweede belangrijkste vogeltijdschrift in  Vlaanderen. Daarnaast zetelde ik in de "Belgische Avifaunistische Homologatiecommissie" een comitť dat oordeelt over de aanneembaarheid van de, in Vlaanderen, zeldzame vogelwaarnemingen.

Vrouwtje Rosse Stekelstaart eend

Intussen zorgde ik voor enkele primeurs; de 1ste Rosse Stekelstaarteend voor West-Vlaanderen werd op  30 november 1980 in Lo-Reninge  door Stef Catteeuw en mezelf waargenomen. Daarnaast zette ik 2 nieuwe vogels als 1ste op de Belgische lijst: Ik  determineerde in 1979 een levend aangespoelde  Geelsnavelduiker en ving op 17 september 1988 een Kleine Sprinkhaanzanger in mijn tuin !  Op 4 november 1993 (mijn verjaardag !) ving ik te Nieuwpoort de 2de Veldrietzanger voor BelgiŽ. 

Zoals de meeste mensen met meerdere hobby's moet ik mijn vrije tijd verdelen onder mijn verschillende passies. Sommige jaren ligt de nadruk op ornithologie, soms op de sportvisserij en de laatste jaren is dit vooral de jacht met de telelens.... 

 

VOGELS VANGEN EN RINGEN VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK


Ringwerk, in BelgiŽ georganiseerd door het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen is een zaak door en met vrijwilligers die jaarlijks enorme aantallen vogels van een wetenschappelijke ring voorzien. Hieronder enkele indrukken van de bezigheden van collega-ringers. Vogels vangen is geen sinecure, het vraagt van de ringers een ijzersterke discipline en veel kennis en toewijding. Het ringstation "De Blankaart", ooit gesticht door wijlen Paul Houwen, herbergt een tiental ringers die zich specialiseren in verschillende takken van het ringwerk. Sommigen vangen vooral steltlopers met platte netten, anderen zijn voornamelijk 's nachts bezig met lokgeluiden om in de vroeg morgen, met mistnetten grote hoeveelheden zangvogels te vangen. In de jaren 80 en 90 ving ik zelf duizenden vogels om te ringen. Ik organiseerde ringkampen in Nieuwpoort, Veurne en Stuivekenskerke en heb heel wat mooie terugvangst-resultaten op mijn palmares. Hieronder enkele indrukken van het ringwerk bij ons in de Westhoek.

 

.

horizontal rule

Stuivekenskerke (B), 08.09.2006

 


Een geslaagde avond voor Uw vereniging met een professionele presentatie !

 

horizontal rule