Reportages

Vorige Start Volgende

 

DE VOGELFLUISTERAAR

13 en één extra aflevering van een eigen maandelijks televisieprogramma geproduced door Patrick Vaernewijck - NTV 

Aflevering 1: VOGELS VAN TUIN EN PARK IN HET VOORJAAR.
Je ziet in deze eerste aflevering de meest algemene tuinvogels als MEREL, KOOLMEES, met de GROTE LIJSTER als vogel van de maand.  

Aflevering 2: VOGELS DIE WIJ KENNEN ALS ZOMERGASTEN.  Vanuit het verre Afrika begroeten wij o.a. de GRUTTO, HUIS- en BOERENZWALUW en worden de TAPUITEN gekozen als vogel van de maand. 

Aflevering 3: VOGELS AAN DE WATERKANT TIJDENS HET VOORJAAR.  We leren het verschil tussen duik- en grondeleenden en krijgen leuke beelden  te zien van o.a. vissende LEPELAARS en BLAUWE REIGERS en natuurlijk de spectaculaire IJSVOGEL. Vogel van de maand werd de MEERKOET. 

Aflevering 4: KLIFVOGELS OP DE FARNE ISLANDS IN NOORDOOST-ENGELAND.  Vaar mee rond Inner Farnes en Staple Island in Nort Thumbria. Beleef "close encounters" met de klifvogels en Grijze Zeehonden en geniet van enkele spectaculaire beelden en interactie's tussen mens en vogel (!). 

Aflevering 5: HOENDERS IN THE BORDERS, JAGERS OP HANDA ISLAND.  Schotland!! We zoeken in The Borders het Schots Sneeuwhoen met haar jongen op en rijden in de Highlands als het ware door de kudden Edelherten. 0p Handa Island moeten we ons dan weer bukken voor de imposante Jagers.  

Aflevering 6: "VOGELS LANGS DE VLAAMSE KUST" toont U steltlopers en Ooievaars in Het Zwin en neemt U mee naar Zeebrugge waar U wegwijs wordt gemaakt in de verschillende kleden van onze meest algemene meeuwen. 

Aflevering 7 is het VERVOLGVERHAAL VAN "VOGELS AAN DE VLAAMSE KUST" en brengt U naar de vistrap van Oostende, de duinenreep van Oostduinkerke en de uitgestrekte stranden van De Panne. 

Aflevering 8:  "TREKVOGELS", deze aflevering vertelt U meer over de jaarlijkse massale verhuis van vogels uit het hoge Noorden die onze contreien passeren om in het Zuiden te gaan overwinteren. Naast gewone trekvogels krijgen we ook de Draaihals en de Woestijnplevier te zien.  

Aflevering 9:  TUINVOGELS VOEDEREN, Je helpt vogels enorm om s' winters in je tuin aangepast voer neer te zetten. Het is niet alleen goed voor de vogels zelf, maar heeft ook aan ons mensen een leuk, behaaglijkheid gevoel. Bovendien leert het ons om wat gedetailleerder naar vogels te kijken en na een tijdje kunnen we dan ook verschillende soorten determineren.   

Aflevering 10:  KRAANVOGELS IN DE CHAMPAGNESTREEK. Laq du Der is een kunstmatig gegraven meer in de streek van de Marne in Frankrijk. Tijdens de winter komen er duizenden Kraanvogels slapen. Gedurende de dag foerageren ze op de omliggende maïsakkers en zijn dan vanuit de wagen makkelijk waar te nemen.... 

Aflevering 11:  GANZEN IN DE POLDERS. Elk jaar zien we de snaterende ganzen als vaste wintergasten in onze polders verschijnen. In deze aflevering krijg je duidelijk het verschil te zien tussen de Kleine Rietgans en de Kolgans en er wordt meer verteld over het voorkomen van o.a. de Grauwe en de Canadese Gans. 

Aflevering 12:  In het VROEGE VOORJAAR krijgen vogels de lentekriebels. Het broedseizoen is nakend en de balts met de territoriumafbakening bepaald hun gedrag. De zang van de eerste aangekomen trekvogels kan men nu overal horen. Deze aflevering toont U mooie beelden van gevechten tussen Wilde Eendwoerden naast een uitbundig zingende Blauwborst.    


Aflevering 13: In deze aflevering van DE VOGELFLUISTERAAR vertelt U meer over het onderscheid tussen valken en andere roofvogels en toont U hoe goed het gaat met de Vlaamse TORENVALK. Deze best gekende valk is er weer helemaal bovenop en dat is ondermeer te danken aan milieuvriendelijke sproeimiddelen en het  plaatsen van nestkasten welke de noodzakelijke nestgelegenheid creëerde.

  

In deze extra aflevering vertellen wij U meer over de BRUINE KIEKENDIEF. In Vlaanderen laat deze roofvogel het rietmoeras als zijn oude, natuurlijke biotoop, een beetje links liggen. De laatste decennia geven ze de voorkeur aan graanakkers om er te nestelen. Bekijk hoe in deze aflevering deze drieste rover de landbouwers en natuurbeschermers wat meer bij elkaar brengt!
   

THEMAGEBONDEN NATUURREPORTAGES

Afzonderlijke themareportages over bijzondere gebeurtenissen en/of natuurthema's. 

Het VOGELFESTIVAL aan de oevers van de Oostvaardersplassen nabij Leleystad was in 2008 weer het topevenement van vogelkijkend Nederland. Rudi was erbij en maakte er een reportage over. 

Vanaf september begint elk najaar de HERTENBRONST. In het Nederlandse park van de Hoge Veluwe filmde ik dit prachtig natuurverschijnsel. Terwijl de camera's van de talrijke natuurfotografen klikken doen de bronstige Edelherten hun ding.... 

In de herfst spreken de zwammen en PADDESTOELEN erg tot onze verbeelding. Het zijn de huisjes van kabouters en trollen en voor zij die er wat meer van kennen en er de giftige soorten kunnen uithouden, betekenen ze vaak ook nog een smakelijke maaltijd. Laat U meevoeren in een herfstige sfeer.... 

Rond de jaarwisseling waren in Nieuwpoort en Koksijde elke dag meerdere ZEEHONDEN aanwezig. De sympathieke zoogdieren kwamen elke dag uitrusten op de golfbrekers en aan de kade van de jachthaven. Wij waren er een avondje bij en vonden het prachtig.  

WINTERVOEDING: Heel wat soorten vogels bezoeken onze voedertafel tijdens de winter. Een resem van tuin- bos- en parkvogels passeren de revue en tonen zich van hun mooiste kant.... Natuurbeleving vanuit de luie zetel in eigen tuin!  

Nog maar net het nieuwe jaar van 2009 gestart en het was meteen raak in het Belgisch vogelwereldje! Een BRUINE LIJSTER liet zich in het Ardense Eresée opmerken en zorgde voor een ware ornithologische kick. Van uit gans Europa kwamen twitchers dit buitenkansje bekijken maar wij zorgen ervoor dat U nog steeds op de eerste rij zit... 

ZWALUWEN IN NESTEN is de titel van de campagne welke NATUURPUNT dit voorjaar start om de aandacht te vestigen op de achteruitgang van de Boeren- en Huiszwaluw als broedvogel in Vlaanderen. Met mijn beelden uit onze omvangrijke database  en een speciaal interview met Dominique Verbelen werd door mijn werkgever - NTV een  promotiereportage gemaakt. Die staat nu op de site van Natuurpunt en wordt dagelijks vele tientallen keren aangeklikt. 


Langs Vlaamse wegen..... In het voorjaar treffen we langs de openbare wegen steeds meer dode vogels aan. Deze VERKEERSLACHTOFFERS zijn vaak jonge vogels die nog maar weinig ervaring hebben. Deze uizending neemt ons mee langs Vlaamse wegen en confronteert ons met soms heel droevige beelden.
 
   


SOORTEN UITGELICHT

60 tot 100 seconden van de beste footage van Vogel en/of wildsoorten alfabetisch gerangschikt.

 

SOON!

 

Een geslaagde avond voor Uw vereniging met een professionele presentatie !

 

horizontal rule