Publicaties

Vorige Start Volgende
 

Sinds 2005 heb ik via het uitgangbord van deze site en mijn publicaties bij o.a. birdpix.nl, nederpix.nl en natuurfotoalbum enige bekendheid verworven als natuurfotograaf. Mijn foto's werden gepubliceerd in regionale, nationale en internationale tijdschriften en boeken. Daarnaast werd mijn werk verschillende keren gebruikt bij dvd's en cd-rom's met vogels als onderwerp, Hieronder een overzicht.
 

BOEKEN

De grauwe klauwier  is allesbehalve grauw. Het mannetje heeft een prachtige tekening: een diepzwart masker loopt vanaf zijn snavel dwars over zijn ogen en vormt een fraai contrast met het grijs van zijn kop. Al even markant is zijn gedrag. Zijn prooien, doorgaans grote insecten en kleine gewervelden, prikt hij aan doorns en stekels van struiken. Dat heeft hem allerlei namen opgeleverd: van negendoder tot mordaekster en van doornprikker tot braamspelder.  Dit boek portretteert deze boeiende relatie tussen mens en dier en is geïllustreerd met prachtige foto's, van ondermeer Rudi Debruyne.

ISBN: 9789050113991  Jaartal: 2011,  Pagina's: 120
Auteur: Arnold van den Burg, Marijn Nijssen, Dries van Nieuwenhuyse

 

Het Handboek Natuurfotografie gaat verder waar andere fotoboeken ophouden. Behalve bediening van de camera en toebehoren ligt het accent op niet eerder beschreven aspecten van de natuurfotografie zoals benadering van flora en fauna in het veld en andere specifieke vaardigheden. Ook gaat het boek uitgebreid in op artistieke aspecten, kijkvaardigheid en idee-ontwikkeling. Concrete opdrachten met de beste tips & tricks voor natuurfotografie moedigen je aan de opgedane kennis direct in praktijk te brengen. uiteraard is het boek rijk voorzien van illustratieve foto's waaronder die van Rudi.

 ISBN: 9789050113663,  Jaartal: 2011,  Pagina's: 256,  Formaat: 17 x 24 cm
genaaid, gebonden, full colour,  

Auteur: Bart Siebelink, Edo van Uchelen,

 


Three of Rudi's photo's are published in the book of NATIONAL GEOGRAPHIC titeled Global Birding. This unprecedented book is the first general "how-to" for international birding.
Top-selling author Les Beletsky (Birds of the World, Birdsongs) explains what draws avid birders to other countries and where they like to go. For domestic birders who have already spotted many species on their life lists,
Global Birding
will show them how to build on their local knowledge by seeking out new species on other continents. Each of the book’s six chapters describes bird habitats and birding highlights on each continent, and offers practical pointers on international birding contacts and field guides. Engaging sidebars throughout the book tell short stories about birders’ adventures looking for special species or unique locations. - 2010

ISBN: 978-1-4262-0640-5 (1-4262-0640-2)

 


Some of Rudi's photo's are published in the book of READERS DIGIST  titeled The most amazing birds to see in Britain.

This is a detailed guide to no fewer than 120 fascinating birds. Illustrations and photographs make each species easy to identify.

Discover where and when to spot Britain's birds at their most spectacular. Rudi 's work has been published (full page) in this new, amazing book. 

Paperback : 256 pages - 2010
ISBN
: -13: 978-0-27644-587-3

 

 

Birdpix 5 is een boek dat iedereen boeit vanwege de indringende manier waarop vogels in beeld zijn gebracht. De 70 deelnemende fotografen waaronder Rudi Debruyne, delen hun kostbare fototips en nemen je mee op hun ontdekkingstochten en in hun schuilhutten. Het resultaat is verbluffend: actiefoto’s, sfeerfoto’s, foto’s van bijzonder vogelgedrag en kunstzinnige foto’s wedijveren om de aandacht. Birdpix 5 bouwt voort op de inzette traditie van kwaliteitsfotoboeken, maar voegt daar door het sterk gewijzigde ontwerp, vormgeving en meer inhoud, sterke elementen aan toe.Birdpix 5 is meer: meer pagina’s (28 extra pagina’s), meer foto’s, meer fotografen en meer inhoud.

 

Sinds 200 jaar die tijd hebben onze voorouders om allerlei redenen veel nieuw bos aangeplant en is het bosareaal gegroeid naar zo’n 360.000 hectare. Ook nu nog wordt jaarlijks zo’n 1000 tot 1500 hectare aan nieuwe bossen aangelegd. Zo zijn er talloze planten en dieren die profiteren van de aanleg van nieuwe bossen. Bossen worden druk bezocht door mensen om in te wandelen en te sporten. Dit boek is bedoeld om boeren, terreinbeheerders, adviseurs, (beleids)ambtenaren, studenten en andere geïnteresseerden van de nodige basiskennis te voorzien over de aanleg van nieuwe bossen op landbouwgrond. Verschillende foto's van Rudi Debruyne werden voor dit boek als illustratie gebruikt.

DE AANLEG VAN NIEUWE BOSSEN, Stichting Matrijs, Utrecht.   
ISBN 978 90 5345 378 0  -  2009

 

 

 

Op donderdag 15 mei 2008 werd in het Museon in Den Haag de vierde editie van het Birdpix-fotoboek gepresenteerd. Het vierde deel staat in het teken van vogels van de Nederlandse Rode Lijst. Het boek was verbonden aan een expositie in het Museon: . Uit de meer dan 40.000 aangeboden foto's op Birdpix.nl zijn de allerbeste foto's geselecteerd. Ook Rudi's foto's werden hiervoor uitgezocht en geplaatst.

'Birdpix; Vogels van de Rode Lijst'DEEL IV,  Van de Ridder, Nijkerk (NL),  2008

 

Dit boek richt zich op de manier waarop praktisch bosbeheer bij kan dragen aan behoud of herstel van de biodiversiteit. Geconcludeerd wordt dat heterogeniteit en dynamiek de sleutelfactoren zijn voor een grote biodiversiteit. Het creëren van variëteit in bostypen en bosontwikkelingsfasen is hierbij van groot belang. Het boek geeft geen vastomlijnde beheersadviezen, maar probeert door middel van suggesties voor het beheer het kader te scheppen die elke beheerder voor zijn of haar bos kan invullen. Meerdere vogelfoto's van Rudi staan in dit boek afgedrukt.

BOSBEHEER EN BIODIVERSITEIT, Stichting Matrijs, Utrecht  -  2008
 

 

In het boek komen zowel de uilen als de dagroofvogels aan bod. Naast de broedvogels worden ook de wintergasten & doortrekkers, de dwaalgasten en enkele uitzonderlijke waarnemingen besproken. Elke broedvogel wordt in een viertal bladzijden belicht en gesitueerd op een verspreidingskaart van het Meetjesland. Bij alle besproken soorten staan heel wat prachtige foto's van natuurfotografen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan roofvogelprojecten en -onderzoek in het Meetjesland.
Samen met de Vogelwerkgroep Noord-Oost-Vlaanderen slaagden Natuur Landschap Meetjesland vzw en uitgeverij de Eecloonaar er opnieuw in om een kwaliteitsvol boek af te leveren

roofvogels in het meetjesland, De Eecloonaar
ISBN: 978-90-77562-44-4  -  2007

 

Beroepszwartkijker Hans Dorrestijn, laat ons kennismaken met het vogelkijken, en dat bezorgt hem al jaren momenten van geluk. In deze vogelgids beschrijft hij de meest voorkomende vogels, maar niet als ornitholoog. Veel meer vertelt hij tragikomische autobiografische verhalen waarin het spotten van een bramsijsje zijn totaal mislukte vakantie goedmaakt of waarin hij de archetypische vogelaar met ringbaardje en camouflagekleding flink op de hak neemt. Dorrestijn vindt zichzelf een amateur die vooral op de kleuren van de gevederde vrienden kickt, maar en passant steekt de leek tijdens het lezen heel wat over vogels op. Met veel prachtige haarscherpe vogelfoto's waaronder meerdere van Rudi Debruyne.

DORRESTIJNS VOGELGIDS Nijgh & Van Ditmar ISBN: 978 90 388 1451 3 - 2007

 


 

Zo zou je het kunnen noemen, wandelen met... dit boekje verschillende prachtige foto's van planten en vogels is eveneens voorzien van een uitklapbaar wandelkaartje. Het boekje is gemaakt in een handig zakformaat en bevat foto's van zowel Rudi als zijn collega/vrienden-fotografen Martin Hierck en Peter Grobben.

PLANTEN EN VOGELS IN DE RHOONSE EN CARNISSE GRIENDEN,  Natuur- en recreatieschap IJselmonde  -  2007 via:  www.carnissegrienden.nl

 

Op 8 juni 2007 jl. is het derde deel van Birdpix: "De beste foto's deel III" gepresenteerd in het Museon in Den Haag. Het is een prachtige uitgave geworden met lovende recensies. Natuurmonumenten schreef: "Een monument voor alle natuurliefhebbers". Vogelbescherming schreef: "Inmiddels is de uitgave een begrip geworden in natuurminnend Nederland".

BIRDPIX, DE BESTE FOTO's DEEL III, Flevodruk Harderwijk
ISBN: 978-90-77204-481  -  2007
 

 


Dit boek bevat een selectie van beste foto’s die in 2005 die op de website www.birdpix.nl werden geplaatst en laat het niveau zien van de hedendaagse vogelfotografie. Het fotoboek bevat 79 topfoto's
van veelal bekende fotografen.
Naast de mooiste foto's heft dit boek ook een overzicht van de vogelhoogtepunten van 2005. Spectaculaire actiefoto's worden afgewisseld met vogels in het landschap, zeldzame soorten, prachtige portretten, sfeerfoto's en kunstzinnige beelden.

BIRDPIX, DE BESTE FOTO's DEEL II, Flevodruk Harderwijk
ISBN: 90-77204-30-X  -  2006

 

wildbeheereenheden - statistieken,   INBO Brussel  ISBN: 978-90-403-0285-5  -  2009
 


REGIONALE TIJDSCHRIFTEN, BROCHURES, KRANTEN

DE BRON  Driemaandelijks tijdschrift van Natuurfonds Westland VZW  -  Rudy Claeys, Ieper (2006)

Ganzen, gasten met lasten?  -  Regionaal Landschap Meetjesland en PROCLAM (2007)

INTRO  Maandelijks blad, Editie Kust, over streek, cultuur en fijn nieuws  -  Fnap media, St.-Denijs-Westrem (2007)

DE KERKUIL  Driemaandelijks tijdschrift Natuurwerkgroep De Kerkuil  -  Kris Degraeve, Veurne (2006 - 2011)

DE SPILLE  Driemaandelijks contactblad van NATUURPUNT VZW Brugge & Beernem  -  Paul Willems,  Assebroek (2007)

ZANDKORRELS  Trimesterieel Natuur- en milieutijdschrift regio Middenkust. Claude Velter, Oostende (2009)

LANDSCHAPSKRANT Regionaal Landschap IJzer & Polder - VBC De Otter, Diksmuide (2009)

 


NATIONALE FOLDERS, BROCHURES:

Help akkervogels overleven  -  Provincie West-Vlaanderen (2007)

vogels IN ELKE TUIN WELKOM  -  De Bron, Voor Natuur & Milieu van IJzer tot Leie. NATUURPUNT (2008)

 


NATIONALE TIJDSCHRIFTEN, KRANTEN:

BEET  Het maandelijks sportvissers magazine - Vipmedia Merksem (2006, 2010)

JAGEN  Onafhankelijk tweemaandelijks tijdschrift voor jagers en buitenlui  -  ANIMAGO Aalst  (2005, 2006, 2007, 2008, 2009)

DE VLAAMSE JAGER  Maandelijks tijdschrift van de Hubertusvereniging Vlaanderen  -  HVV Brussel (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)

NATUUR.ORIOLUS  Vlaams driemaandelijks tijdschrift voor ornithologie  -  Willy Ibens, Mechelen (2006, 2007, 2008, 2009)

VOGELNIEUWS  Ornithologische nieuwsbrief van het INBO  -  INBO Brussel (2008)

 

       

Enkele covers met foto's © Rudi Debruyne
 


BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN:

DUTCH BIRDING  Dutch Birding is a bimonthly journal -  Dutch Birding Association in Castricum (2006)

DE DOORBRAAK  -  Tijding van het Waterschap Regge en Dinkel van de gemeente Wierden Nederland (2006)

GELUIDEN UIT DE NATUUR  -  Magazine van "Het Flevolandschap" - Lelystad Nederland (2007, 2008, 2009, 2010, 2011)

 


INTERNATIONALE DVD's, FOLDERS, BROCHURES EN AFFICHES, INFORMATIEBORDEN:

 WEIDEVOGELS Inventariseren in beeld en geluid  -  SOVON Vogelonderzoek Nederland (DVD) - 2007

THE DVD-ROM Guide to british birds (9)  -  BirdGides Ltd. PO Box Sheffield - England 2008

HET FLEVO-LANDSCHAP  -  8203 AD Lelystad - Nederland (informatieborden in natuurgebieden)  2008,  2009


      DVD-ROM Guide to British Birds Version 9

 

 

ARTIKELS

Mijn eerste stukjes schreef ik in 1972 voor een zelf gesticht blaadje "De Stekker" van de Diksmuidse kern van de Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie (BJN). Op een (voorhistorische) stencilmachine werd nooit meer dan één nummer van dit tijdschrift uitgegeven maar de publicatie ervan zette mij wel aan tot schrijven. In "De Wielewaal" verschenen algauw mijn eerste artikels over vogels. Ook in het wetenschappelijk tijdschrift "De Giervalk" en "Dutch Birding" maar vooral in "Mergus" , het vogeltijdschrift waar ik van 1989 tot 1996 hoofdredacteur was, werden talrijke artikels gepubliceerd.  Na mijn bekering tot het jagen werd ik vanaf 1999 redacteur bij "De Vlaamse Jager". Voordien had ik er al een rubriek met "Vogel van de maand" en schreef ik heel wat artikels over het bejaagbare vederwild. Omwille van principiële overtuigingen en een steeds drukkere werkagenda gaf ik er mijn ontslag in december 2002. Met de verandering aan het roer van DVJ hervatte ik vanaf 2005 mijn publicaties in de jachttijdschriften. 

 

SELECTIE UIT DE LIJST VAN MIJN PUBLICATIES

- 1980. R. Debruyne : Kokmeeuwen Larus ridibundus met roze tinten. Pink-tinted Blackheaded Gulls. Veldornitologisch Tijdschrift. Jaargang 3,
   vol.3, 104-106.

- 1980. R. Debruyne, P. Devillers en W. Roggeman : De Geelsnavelduiker, Gavia adamsii, voor het eerst in België waargenomen. De Giervalk, Jaargang
   70, 105-109.

- 1980. R. Debruyne : De ringvangst van een Geelpootzilvermeeuw Larus argentatus subsp. te Adinkerke-De Panne (West-Vlaanderen). De Wielewaal,
   jaargang 46, 378-381.h

- 1980. R. Debruyne en M. Becuwe : Burgemeester Larus hyperboreus te Lampernisse. De Wielewaal, jaargang 46, 388-389.

- 1981. S. Catteeuw en R. Debruyne : Eerste waarneming in West-Vlaanderen van de Rosse Stelelstaarteend Oxyura jamaicensis. De Wielewaal,
   jaargang 47, 90-92.

- 1981. R. Debruyne, M. Espeel en S. Catteeuw : Avifauna van de kleiputten te Stuivekenskerke (West-Vlaanderen). De Wielewaal, jaargang 47, 101-115.

- 1987. R. Debruyne. Zomerwaarnemingen van waadvogels Charadrii aan de Ebro-delta (Spanje) : Veldornithologisch Tijdschrift. jaargang 10, 116-118.

- 1988. R. Debruyne en K. Devos : Waarneming van een Koereiger Ardeola ibis te Woumen (West-Vlaanderen). Record of Catle Egret in Flanders :
  Oriolus, jaargang 54, 121-123.

- 1989. R. Debruyne. Stormmeeuw Larus canus, IJsgors Calcarius lapponicus en Geelgors Emberiza cittrinella. Vogels in Vlaanderen, Voorkomen en
   verspreiding. I.M.P.

- 1989. Devos K., R. Debruyne en L. Dewulf : Veldornithologisch jaarboek van de Noord-Westhoek 1987/1988. (253 blz.)

- 1989. R. Debruyne : Rui en verschil in verenkleed bij juveniele en adulte Kleine Strandlopers Calidris  minuta : Mergus, jaargang 3, 49-52.

- 1989. R. Debruyne : Roodgesterde Blauwborst Luscinia svecica svecica te Nieuwpoort in oktober 1987. Mergus, jaargang 3, 111-113.

- 1989. R. Debruyne en J. Boonefaes : Broedgeval van de Grauwe Kiekendief Circus pygargus in de Franse Moeren in 1989. Mergus, jaargang 3, 153-155.

- 1990. K. Devos en R. Debruyne : Overwinterende meeuwen aan de Vlaamse kust: een totaaltelling in december 1989. Mergus, jaargang 4, 2-13.

- 1990. R. Debruyne : Recente broedkolonies van Kokmeeuwen Larus ridibundus te Veurne en Zeebrugge. Mergus, jaargang 4, 47-52.

- 1990. F. Willemeyns en R. Debruyne : Bijzondere waarnemingen in de Vlaamse kuststreek, periode juli - september 1990. Mergus, jaargang 4, 116-127.

- 1991. Woestijnplevier Charadrius lechenaultii van september 1975 te Nieuwpoort ten onrechte door het BAHC verworpen? Mergus, jaargang 5, 13-16.

- 1992. R. Debruyne : Bijzondere ringresultaten uit de Vlaamse kustregio. Mergus, jaargang 6, 197-204.


        


- 1997. R. Debruyne : Wildbeheersplan WBE Baekelandt 1997-2000. (Uitgave in eigen beheer).

- 1997. R. Debruyne : Vogel van de maand; De Gaai Garrulus glandarius. De Vlaamse Jager. Jaargang 88, maart 22.

- 1997. R. Debruyne : Vogel van de maand; De Blauwe Reiger Ardea cinerea. De Vlaamse Jager. Jaargang 88, maart 23.

- 1997. R. Debruyne : Vogel van de maand; De Boerenzwaluw Hirundo rustica. De Vlaamse Jager. Jaargang 88, april 21.

- 1997. R. Debruyne : Vogels ringen. De Vlaamse Jager. Jaargang 88, april 18-19.

- 1997. R. Debruyne : Vogel van de maand; De Kievit Vanellus vanelus. De Vlaamse Jager. Jaargang 88, mei 11.

- 1997. R. Debruyne : Vogel van de maand; De Zilvermeeuw Larus argentatus. De Vlaamse Jager. Jaargang 88, juni 23-24.

- 1997. R. Debruyne : Vogel van de maand; De Ekster Pica pica. De Vlaamse Jager. Jaargang juli-augustus 88, 23.

- 1997. R. Debruyne : Vogel van de maand; De Canadese Gans Branta canadensis. De Vlaamse Jager. Jaargang 88, september 29-31.

- 1998. R. Debruyne : De jacht in Ramsar- en vogelrichtlijngebieden. De Vlaamse Jager. Jaargang 89. september 8-10.

- 1998. R. Debruyne : Patrijzen en kleine landschapselementen. De Vlaamse Jager. Jaargang 89. november 12-14.

- 1999. R. Debruyne : Smienten; landbouwschade in vogelrichtlijngebieden. De Vlaamse Jager. Jaargang 90. mei 17-18.

- 1999. R. Debruyne : Patrijzen jagen: Garantie voor het voortbestaan van de soort!? De Vlaamse Jager. Jaargang 90. september 4-9.

- 1999. R. Debruyne : De vogel- en habitatrichtlijn in Vlaanderen. De Vlaamse Jager. Jaargang 90. september 4-9.

- 1999. R. Debruyne : Vogelgidsen; veel kaf onder het koren. De Vlaamse Jager. Jaargang 90. oktober 24-25.

- 2000. R. Debruyne : Wijzigingen van kleine landschapselementen. De Vlaamse Jager. Jaargang 91. juni 7-8.

- 2000. R. Debruyne : Aalscholvers, een probleem? De Vlaamse Jager. Jaargang 91. juni 10-11.

- 2000. R. Debruyne : De situatie van de Vlaamse patrijs, tweede tussentijds rapport "afdeling inventarisatie".  De Vlaamse Jager. Jaargang 91.
  september 7-14.

- 2000. R. Debruyne : Fazanten en hun verenkleed. De Vlaamse Jager. Jaargang 91. november 23-25.

- 2001. R. Debruyne : Duivensoorten; 4 op een rij. De Vlaamse Jager. Jaargang 92. mei 7.

- 2001. R. Debruyne : Duiven en schade, slokoppen. De Vlaamse Jager. Jaargang 92. mei 8-9.

- 2001. R. Debruyne : Houtduiven "verdelgen". De Vlaamse Jager. Jaargang 92. mei 13-15.

- 2001. R. Debruyne : "Winterduiven" op de slaapplaats. De Vlaamse Jager. Jaargang 92. mei 16-18.

- 2001. R. Debruyne : 2 Zielsverwanten; een jachtverhaal. De Vlaamse Jager. Jaargang 92. mei 30-34.

- 2001. R. Debruyne en P. Theunynck : Patrijzenbeheer Westhoek - Eindrapport (1998-2001) van de wildbeheer-groepering "Patrijzenbeheer Westhoek"
  in opdracht van AMINAL - Vlaams Gewest.

- 2001. R. Debruyne : Patrijzen; Oud of jong?  De Vlaamse Jager. Jaargang 92. september 6-9.

- 2001. R. Debruyne : Drie jaar patrijzenenquete in de Westhoek. De Vlaamse Jager. Jaargang 92. september 10-13.

- 2002. R. Debruyne : Zeg, Is dat nu een trekvogel? De Vlaamse Jager. Jaargang 93. april 7-10.

- 2002. R. Debruyne : Wat nu met "ons" waterwild? De Vlaamse Jager. Jaargang 93. juli-augustus 24-27.

- 2005. R. Debruyne : Wild op de barbecue. Jagen. Jaargang 1. nr. 6,  84-85.

- 2005. R. Debruyne : Op naar het Zuiden! Jagen. Jaargang 1. nr. 6,  60-62.

- 2005. R. Debruyne : Patrijzen, Oud of Jong?  Jagen. Jaargang 1. nr. 1,  17-19.

- 2005. R. Debruyne : INBO, een nieuwe start voor een betere natuur. Jagen. Jaargang 1. nr. 5, 56.

- 2006. R. Debruyne : De Steenbokken van het Spaanse binnenland. De Vlaamse Jager. Jaargang 97. nr. 5  4-5.

- 2006. R. Debruyne : Watersnippen, bijna vergeten jachtwild. De Vlaamse Jager. Jaargang 97. nr. 8  40-42.

- 2006. R. Debruyne : Zwaluwen, zij die ons straks verlaten. Jagen. Jaargang 2. nr. 7,  80-83.

- 2006. R. Debruyne : Prestigieuze milieuprijs Inbev-Baillet-Latour 2006 gaat naar Elisabeth Simon. Jagen. Jaargang 2. nr. 7,  70-71.

- 2007. R. Debruyne : Houtduiven, terreur op de bloemkoolvelden.  Jagen. Jaargang 2. nr. 11,  10-14.

- 2007. R. Debruyne : Nachtegalen en andere verhalen... De Vlaamse Jager. Jaargang 98. nr. 4,  6.

- 2007. R. Debruyne : De Grauwe Gans; Probleemvogel.  De Vlaamse Jager. Jaargang 98. nr. 6,  29-32.

- 2007. R. Debruyne : Patrijzenjacht; Hoe? Waar? Wanneer?  Jagen. Jaargang 3. nr. 13,  14-19.

- 2007. R. Debruyne : Vogelfestival 2007.  Jagen. Jaargang 3. nr. 14,  58-60.

- 2008. R. Debruyne : Opwarming van de aarde, gevolgen voor onze vogels. Jagen. Jaargang 4. nr. 16, 46-49.

- 2009. R. Debruyne : Oude of jonge Houtduif ?  De Vlaamse Jager. Jaargang 100. nr. 1,  12-14.

- 2009. R. Debruyne : Ken Uw "Rechtbekken"  De Vlaamse Jager. Jaargang 100. nr. 2,  14-16.

- 2009. R. Debruyne : Fazanten en hun verenkleed.  De Vlaamse Jager. Jaargang 100. nr.3,  11-13.

- 2009. R. Debruyne : Beheerjacht op Ganzen, bij onze Noorderburen.  Jagen. Jaargang 4. nr. 21, 36-39.

- 2009. R. Debruyne : De Pestvogels zijn er weer dit jaar. Jagen. Jaargang 4. nr. 21, 46-47.

- 2009. R. Debruyne : Damwild, straks belangrijk grofwild in Vlaanderen?  De Vlaamse Jager. Jaargang 100. nr.10,  18-23.

- 2010. R. Debruyne : Test Uw Jachtkennis. De Vlaamse Jager. Jaargang 101. maandelijkse rubriek nr.1 tot en met nr 10.

 

                                

 

- 2011. R. Debruyne : Test Uw Jachtkennis. De Vlaamse Jager. Jaargang 102. maandelijkse rubriek nr.1 tot en met nr 10.

- 2011. R. Debruyne : De keuze van een verrekijker (1). De Vlaamse Jager. Focus - maandelijkse rubriek. Jaargang 102. nr.1, 39-41.

- 2011. R. Debruyne : De keuze van een verrekijker (2). De Vlaamse Jager. Focus - maandelijkse rubriek. Jaargang 102. nr.2, 30-31.

- 2011. R. Debruyne : De keuze van een verrekijker (3). De Vlaamse Jager. Focus - maandelijkse rubriek. Jaargang 102. nr.3, 35-37.

- 2011. R. Debruyne : Wat moet een jager met een telescoop?. De Vlaamse Jager. Focus - maandelijkse rubriek. Jaargang 102. nr.4, 40-43.

- 2011. R. Debruyne : Meer over telescopen. De Vlaamse Jager. Focus - maandelijkse rubriek. Jaargang 102. nr.5, 32-34.

- 2011. R. Debruyne : Test Nikon- verrekijkers. De Vlaamse Jager. Focus - maandelijkse rubriek. Jaargang 102. nr.6, 30-32.

- 2011. R. Debruyne : Het belang van kleuren en camouflage bij dieren. De Vlaamse Jager. Jaargang 102. nr.7, 22-25.

- 2011. R. Debruyne : Laser-afstandmeters. De Vlaamse Jager. Focus - maandelijkse rubriek. Jaargang 102. nr.7, 34-36.

- 2011. R. Debruyne : Is er plaats voor Bizons in België?. De Vlaamse Jager. Focus - maandelijkse rubriek. Jaargang 102. nr.8, 20-23.

- 2011. R. Debruyne : Kahles verrekijkers getest voor U. De Vlaamse Jager. Focus - maandelijkse rubriek. Jaargang 102. nr.8, 38-39.

- 2011. R. Debruyne: Jager wint prestigieuze milieuprijs. De Vlaamse Jager. Jaargang 102. nr.10, 37-39.

- 2011. R. Debruyne : Onderhoud van je optisch materiaal. De Vlaamse Jager. Focus - maandelijkse rubriek. Jaargang 102. nr.10, 27-29.
 

                    
 

- 2012. R. Debruyne : Trekgedrag bij Houtduiven. De Vlaamse Jager. Jaargang 103. nr.1, 10-12.

- 2012. R. Debruyne : Houtduiven bejagen op slaapplaatsen. De Vlaamse Jager. Jaargang 103. nr.1, 19-22.

- 2012. R. Debruyne : Cameratassen, ook handig voor de jager. De Vlaamse Jager. Focus - maandelijkse rubriek. Jaargang 103. nr.1, 30-32.

- 2012. R. Debruyne : Test Uw natuurkennis. De Vlaamse Jager. Jaargang 103. maandelijkse rubriek nr.1 tot en met nr 10.

- 2012. R. Debruyne : Siberische omstandigheden... Test Leica's Trinovid verrekijkers. De Vlaamse Jager. Focus - M. rubriek. Jaargang 103. nr.2, 36-38.
 

       

 

horizontal rule